close
SEO

Đánh giá cập nhật thuật toán của Google năm 2023

Trong năm 2023, Google xác nhận ra mắt 9 bản cập nhật thuật toán, cũng như công cụ tìm kiếm AI mới, Search Generative Experience.

Vào năm 2022 và 2021, Google đã xác nhận có 10 bản cập nhật thuật toán được tung ra. Và, nếu so sánh với năm 2023, thì Google đã tung ra ít hơn một bản cập nhật thuật toán.

Bản tóm tắt cập nhật thuật toán được Google xác nhận

Để bạn có thể dễ dàng hơn trong việc hình dung các bản cập nhật thuật toán trong năm 2023, hãy nhìn vào dòng thời gian dưới đây. Nó thể hiện tất cả các bản cập nhật thuật toán tìm kiếm của Google đã được xác nhận tung ra vào năm 2023.

Đánh giá cập nhật thuật toán của Google năm 2023

Bốn bản cập nhật cốt lõi của Google vào năm 2023

Vào năm 2023, Google đã có bốn bản cập nhật cốt lõi vô cùng lớn, nhiều hơn hai bản cập nhật so với năm 2022. Chúng ta đã nhận được các bản cập nhật cốt lõi lần lượt vào tháng 3, tháng 8, tháng 10 và tháng 11.

Bản cập nhật cốt lõi tháng 3 năm 2023. Bản cập nhật cốt lõi vào tháng 3 năm 2023 bắt đầu được Google tung ra vào ngày 15 tháng 3, phải mất 13 ngày để hoàn thành và được kết thúc vào ngày 28 tháng 3. Theo các nhà cung cấp dữ liệu, mức độ biến động của nó gây ra tương tự như các bản cập nhật cốt lõi trước đó.

Dưới đây là một biểu đồ so sánh sự biến động đó:

Đánh giá cập nhật thuật toán của Google năm 2023

Bản cập nhật cốt lõi tháng 8 năm 2023. Bản cập nhật cốt lõi tháng 8 năm 2023 bắt đầu được Google tung ra vào ngày 22 tháng 8, phải mất đến 16 ngày để hoàn thành và được kết thúc vào ngày 7 tháng 9. Theo các nhà cung cấp dữ liệu, mức độ biến động của bản cập nhật này nhìn chung ít hơn, “trầm lắng” hơn so với các bản cập nhật trước đó.

Dưới đây là một biểu đồ so sánh sự biến động đó:

Đánh giá cập nhật thuật toán của Google năm 2023

Bản cập nhật cốt lõi tháng 10 năm 2023. Bản cập nhật cốt lõi tháng 10 năm 2023 bắt đầu được Google tung ra vào ngày 5 tháng 10, mất đến 14 ngày để hoàn thành và được kết thúc vào ngày 19 tháng 10. Theo một số nhà cung cấp dữ liệu thì bản cập nhật này có mức độ biến động lớn. Tuy nhiên khó có thể đo lường mức độ biến động của nó, vì bản cập nhật này phát hành cùng thời gian với bản cập nhật thư rác vào tháng 10.

Dưới đây là một biểu đồ so sánh sự biến động đó:

Đánh giá cập nhật thuật toán của Google năm 2023

Bản cập nhật cốt lõi tháng 11 năm 2023. Bản cập nhật cốt lõi tháng 11 năm 2023 bắt đầu được Google tung ra vào ngày 2 tháng 11, phải mất đến 26 ngày để hoàn thành và được kết thúc vào ngày 19 tháng 11. Theo các nhà cung cấp dữ liệu, sự biến động của bản cập nhật này thậm chí còn lớn hơn so với bản cập nhật thư rác tháng 10. Tuy nhiên, bản cập nhật này được phát hành cùng thời gian với bản cập nhật đánh giá tháng 11, nên khó có thể đo lường mức độ biến động.

Dưới đây là một biểu đồ so sánh sự biến động đó:

Đánh giá cập nhật thuật toán của Google năm 2023

Cập nhật đánh giá sản phẩm thành cập nhật đánh giá

Google đã đổi tên bản cập nhật Đánh giá sản phẩm thành bản cập nhật đánh giá. Bởi vì, Google hiện đang xem xét tất cả các loại nội dung có liên quan đến đánh giá, không chỉ là nội dung về đánh giá sản phẩm.

Chúng ta đã có ba bản cập nhật đánh giá trong năm 2023. Google cho biết bản cập nhật đánh giá vào tháng 11 năm 2023 chính là bản cập nhật cuối cùng của nó.

Cập nhật đánh giá sản phẩm tháng 2 năm 2023. Bản cập nhật đánh giá sản phẩm của Google vào tháng 2 năm 2023 được bắt đầu vào ngày 21 tháng 2, mất đến 14 ngày để hoàn thành và được kết thúc vào ngày 7 tháng 3. Theo một vài nhà cung cấp dữ liệu, thì sự biến động gây ra của bản cập nhật này quan trọng hơn các bản cập nhật đánh giá sản phẩm trước đó.

Dưới đây là một biểu đồ so sánh sự biến động đó:

Đánh giá cập nhật thuật toán của Google năm 2023

Cập nhật đánh giá tháng 4 năm 2023. Bản cập nhật đánh giá tháng 4 năm 2023 của Google được bắt đầu vào ngày 12 tháng 4 và mất 13 ngày để nó triển khai, được hoàn thành vào ngày 25 tháng 4. Bản cập nhật này vượt xa, không chỉ có tác động đến các bài đánh giá sản phẩm, mà còn tác động đến cả dịch vụ và doanh nghiệp, điểm đến, phương tiện truyền thông và nhiều nội dung đánh giá khác. Nhìn chung, bản cập nhật này mang lại sự biến động rộng hơn so với các bản cập nhật trước đó, bởi nó gây tác động đến nhiều danh mục đánh giá hơn.

Dưới đây là một biểu đồ so sánh sự biến động đó:

Đánh giá cập nhật thuật toán của Google năm 2023

Cập nhật đánh giá tháng 11 năm 2023. Bản cập nhật bài đánh giá tháng 11 năm 2023 của Google được bắt đầu vào ngày 8 tháng 11 và mất đến 29 ngày để triển khai, được hoàn thành vào ngày 7 tháng 12. Đây là một bản cập nhật có tác động rộng đến các danh mục đánh giá, tuy nhiên, tôi không thể lấy dữ liệu để so sánh mức độ biến động của nó với các bản cập nhật trước. Bởi bản cập nhật cốt lõi tháng 11 được phát hành cùng thời gian với bản cập nhật đánh giá này và dữ liệu khá lộn xộn để có thể phân tách một cách rõ ràng.

Cập nhật nội dung hữu ích

Bản cập nhật nội dung hữu ích tháng 9 năm 2023 bắt đầu được Google triển khai vào ngày 14 tháng 9 và mất đến 14 ngày để triển khai và được kết thúc vào ngày 28 tháng 9. Đây là bản cập nhật rất lớn, mặc dù chúng ta chỉ có duy nhất 1 bản cập nhật vào năm 2023. Hiện nay, các SEOer vẫn đang nói về bản cập nhật này và mức độ ảnh hưởng của nó đối với chính doanh nghiệp, cũng như khách hàng của họ.

Nếu không nhầm thì đây chính là bản cập nhật nội dung hữu ích mà chúng ta dự kiến ​​Google sẽ ra mắt vào năm 2022, tuy nhiên nó lại được phát hành chậm chễ hơn dự định khá nhiều.

Dưới đây là một biểu đồ so sánh sự biến động đó:

Đánh giá cập nhật thuật toán của Google năm 2023

>> Tham khảo: Bản cập nhật thuật toán ‘Nội dung hữu ích’ của Google

Bản cập nhật thư rác

Chúng ta đã nhận được một bản cập nhật thư rác vào tháng 10 năm 2023. Nó được bắt đầu vào ngày 4 tháng 10 và kéo dài đến 15 ngày, được kết thúc vào ngày 20 tháng 10. Và, bản cập nhật này trùng thời gian phát hành với bản cập nhật cốt lõi vào tháng 10 năm 2023. Chính vì vậy, việc theo dõi sự biến động của bản cập nhật thư rác này gần như là không thể.

Google cho biết rằng: “bản cập nhật thư rác tháng 10 năm 2023 nhằm mục đích dọn sạch sẽ một số loại thư rác mà các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi đã báo cáo bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Hindi, tiếng Trung và nhiều ngôn ngữ khác”. Họ nói rằng: “bản cập nhật này sẽ giúp làm giảm lượng thư rác được hiển thị trong kết quả tìm kiếm, đặc biệt là các loại thư rác che giấu, bị tấn công, được tạo tự động và có loại bỏ”.

Các thay đổi, cập nhật, chỉnh sửa hoặc các chủ đề khác về thuật toán của Google

– Vào tháng 5, Google đã cho chúng ta biết về hệ thống quản lý chủ đề. Nó được sử dụng để hiển thị nội dung tin tức tốt hơn. Đây không phải là một hệ thống thuật toán mới, chỉ là trước đây Google chưa nói đến nó mà thôi.

– Google đã phát hành bản cập nhật, ngoài bản cập nhật nội dung hữu ích, để thưởng cho những viên ngọc ẩn, thì những bản cập nhật được phát hành khác nhằm mang lại một trải nghiệm tìm kiếm Google được cá nhân hóa hơn.

– Vào tháng 11, Google đã điều chỉnh thuật toán xếp hạng địa phương của mình để giúp tăng cường “tín hiệu mở ” cho các truy vấn mà không điều hướng.

– Từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10, Google đã gặp lỗi với bản cập nhật cốt lõi gây ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập liên quan.

– Vào tháng 9, Google đã tiến hành cập nhật hệ thống đối sánh ngôn ngữ của mình. Google cho biết: “Trong vài tháng qua, chúng tôi cũng đã phát hành một loạt bản cập nhật để giúp cải thiện hệ thống đối sánh ngôn ngữ của mình, bao gồm cả bản cập nhật mới nhất khoảng hai tuần trước. Điều này sẽ phù hợp hơn với những kết quả là ngôn ngữ mà người dùng đang tìm kiếm, đồng thời vẫn mang lại sự linh hoạt cho người tìm kiếm đa ngôn ngữ cần để truy cập vào kết quả bằng nhiều ngôn ngữ.”

– Google đã loại bỏ một loạt tài liệu trợ giúp về hệ thống xếp hạng của mình. Họ cho biết mặc dù trải nghiệm trang không phải là một hệ thống xếp hạng, nhưng nó vẫn là một tín hiệu vô cùng tốt.

– Google cũng đã cập nhật nguyên tắc đánh giá chất lượng tìm kiếm vào ngày 16 tháng 11 để tập trung hơn nữa vào mục đích tìm kiếm của người dùng, từ đó đưa ra kết quả tìm kiếm đáp ứng mong muốn của người dùng.

– Google cũng khởi chạy lại trang cập nhật xếp hạng vào tháng 3 với mục đích theo dõi tốt hơn.

Nguồn: https://searchengineland.com/google-algorithm-updates-2023-recap-435846

Tags : Google cập nhậtGoogle Core Update
HoangGH

Tác giả HoangGH