close
HoangGH News

Trà đá đêm mưa nhảy sang ăn chè

Trời mưa thì mặc trời mưa @@ Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. và 1 khi có … thì đừng hởi ai là bố cháu =)) =)) =)) đùa tí, quả thật là 1 ngày vui vẻ với những người bạn của HoangGH tuy ban đầu có mưa chút ít và phải ngồi trà đá chờ đợi. Tuy nhiên sau 1 thời gian thì mưa tạnh và mọi người thống nhất ra Hàng Than ăn chè vì hem nay trời mưa nên quán trà chanh chúng tôi dự kiến bị bể kế hoạch. Sau khi ăn xong mọi người rủ nhau đi lượn vòng hồ hóng mát >———> phải nói là rất mát ý chứ 😀

Ảnh của HoangGH

Ảnh của HoangGH

Ảnh của HoangGH

Ảnh của HoangGH

Ảnh của HoangGH

Ảnh của HoangGH

HoangGH

Tác giả HoangGH