close
SEOTin tức Marketing

Google triển khai bản cập nhật thuật toán cốt lõi vào 03/12/2020

Sau 7 tháng từ bản cập nhật cốt lõi gần nhất, cuối cùng Google cũng bắt đầu tiến hành cập nhật thuật toán cốt lõi của mình!

Google cập nhật thuật toán cốt lõi vào 03/12/2020

Mặc dù lần này là lần cập nhật lớn về thuật toán cốt lõi. Nhưng dường như không có thay đổi gì trong hướng dẫn cập nhật thuật toán cốt lõi của Google.

Về cơ bản vẫn sẽ là một số điều chính sau:

  • Nội dung chất lượng
  • Chuyên môn
  • Trình bày và sản xuất – đăng tải nội dung
  • Đánh giá khả năng phù hợp với truy vấn

Bản cập nhật này đã được bắt đầu tiến hành cập nhật và dự kiến sẽ hoàn tất trong 1 – 2 tuần. Cùng đón chờ sự thay đổi từ bản cập nhật này nhé.

Tags : Google cập nhậtGoogle Core Update
HoangGH

Tác giả HoangGH