My Bday 19.11.2012 – The Garden

Tổng kết sinh nhật lần thứ 26 cái nhờ, phải công nhận năm nay là năm sinh nhật khá là kỷ lục sn 3 tối @@’ với tổng cộng hơn 60 lời chúc trên Facebook, hơn 20 lời chúc trực tiếp, > 10 lần qua SMS, khoảng 20 lần qua email và 10 lần qua Yahoo + Skype. Đặc biệt có cả đồng chí Google chúc mừng làm mình giật hết cả nẩy. Quả thật mình rất cảm ơn mợi người vì đã dành cho mình những điều chúc tốt…

Read More