Lễ thành hôn của Nhung Trần 08.11.2012

Tềnh hềnh là: 01.2011: Son Chu Hai thành lập gia thất 11.2012: Nhung Trần đã tìm được 1/2 2013: nghe giang hồ đồn thổi khả năng đến lượt Cao Thị Thùy 2014: Nguyen Son ngồi ăn đăng ký cố gắng cho mọi người uống trà ăn kẹo 2015: ??? chưa ai vote thôi để mình đăng ký “biết đâu bất ngờ” =)) =)) =)) … More

Read More