close
Google Ads

Tự tạo Coupon Google ads Miễn Phí

Coupon Google ads hay mã giảm giá thường được sử dụng rất phổ biến. Bạn có thể sử dụng những mã này để giảm chi phí quảng cáo và marketing.

Google ads có một chính sách cho các Partner (Đại lý) nhằm thu hút khách hàng là tặng họ Coupon để khuyến kích chi tiêu ban đầu.

  • Đối với tài khoản Việt chi tiêu 900k nhận 900k.
  • Đối với tài khoản US (Mỹ) chi tiêu 150$ nhận lại 150$.

Một số Partner cao cấp sẽ có các chương trình riêng cho khách hàng của họ chẳng hạn nhận coupon credit miễn phí hoặc chi tiêu ít hơn nhưng nhận credit nhiều hơn.

Như vậy để có được Coupon google ads thì bạn cần phải trở thành Partner của google ads. Điều kiện trở thành Partner đơn giản là đăng ký một tài khoản MCC.

  • Cần một email với tên miền riêng là có thể đăng ký được.

Khi đã có tài khoản MCC thì khích hoạt chế độ Partner

(https://www.google.com/intl/vi_vn/partners/about/join/)

Như vậy là xong, trước đây Google cho phép Partner tự tạo Coupon riêng, nhưng để hạn chế việc mua bán coupon và các tiêu cực khác nên Google bây giờ tự động áp dụng khuyến mãi cho các tài khoản google ads được tạo ra hoặc thêm vào MCC.

  • Dùng MCC tự tạo ra tài khoản quảng cáo mới.
  • Dùng email mới tạo tài khoản ads và thêm cào MCC.

Điều kiện để được hưởng khuyến mãi là tài khoản quảng cáo chưa chi tiêu tiền.

Chúc các bác đăng ký thành công.

HoangGH

Tác giả HoangGH