close
Facebook AdsFacebook Marketing

Hướng dẫn kết nối Pancake với Facebook Page, Instagram và Shopee

Kết nối với Facebook Pages

Sau khi bạn đăng nhập vào Pancake và chấp nhận quyền sử dụng, Pancake đã có thể kết nối với tất cả các Fanpage trên Facebook của bạn, đối với trường hợp Fanpage bạn mong muốn không hiển thị, bạn có thể chọn vào nút Kích hoạt

Kết nối với Facebook Pages

Chọn trang bạn muốn và nhấn nút kích hoạt

Trong trường hợp không tìm thấy trang để kích hoạt. Bạn vui lòng chọn mục Không hiển thị trang mong muốn

Kết nối với Facebook Pages

Chọn Reconnect để bắt đầu đăng nhập lại

Kết nối với Facebook Pages

Kết nới tới tài khoản facebook của bạn (hoặc đăng nhập bừng tài khoản khác)

Kết nối với Facebook Pages

Click tiếp nếu bạn không dùng tới Instagram Business

Kết nối với Facebook Pages

Chọn những trang bạn muốn cấp quyền cho Pancake quản lý và ấn OK

Kết nối với Facebook Pages

Click “Xong” để hoàn thành

Kết nối với Facebook Pages

Kết nối với Instagram

Để kết nối với Instagram, từ Bảng điều khiển, bạn chọn nút Connect (tương tự kết nối Facebook)

Chọn tab Instagram để kết nối với Instagram

Kết nối instagram với pancake

Có 2 cách để kết nối với Instagram:

Dùng Username/Password (đối với quản lý Fanpage)

Dùng mã kết nối: Sau khi tài khoản Instagaram đã kết nối với Pancake, bạn có thể tạo 1 mã kết nối và chia quyền để cho nhân viên có thể cùng truy cập vào Instagram. Tuy nhiên, mã kết nối chỉ có thời hạn trong vòng 7 ngày. Sau 7 ngày bạn cần mã kết nối mới.

Dùng Username/Password

Kết nối instagram với pancake

Để kết nối với Instagtam bạn cần đăng nhập đúng username của Instagram và Password, sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mã bảo mật mà Instagram gửi về email hoặc tin nhắn trên điện thoại của bạn.

Kết nối instagram với pancake

Mã bảo mật của Instagram trên Email

Kết nối instagram với pancake

Mã bảo mật Instagram trên điện thoại

Sau khi đăng nhập thành công, bạn cần tải lại trang và đợi hệ thống bắt đầu cập nhật dữ liệu từ Instagram.

Lưu ý: Đối với Instagram, để kết nối với Pancake bạn cần tắt bảo mật 2 lớp ở trong cài đặt của Instagram.

Kết nối instagram với pancake

Settings -> Privacy and Security -> Two-Factor Authentication

Kết nối với Shopee

Để kết nối với shopee bạn vui lòng truy cập theo đường dẫn sau
https://pages.fm/dashboard?shopee=true​

Bạn nhấn vào nút Connect (tương tự kết nối Facebook)

Tại mục đăng nhập Shopee

Nếu đường dẫn tới shop của bạn là https://shopee.vn/pancake . Thì tên đăng nhập của bạn sẽ là pancake

kết nối shopee với pancake

Sau khi đăng nhập Shopee, bạn sẽ nhận được mã OPT về điện thoại, điền mã OTP bạn nhận được và tiếp tục đăng nhập.

kết nối shopee với pancake

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ báo đăng nhập thành công.

Tags : pancake
HoangGH

Tác giả HoangGH