close
SEOTin tức Marketing

Google tung ra bản cập nhật thư rác tháng 6 năm 2024

Google đã tung ra bản cập nhật thư rác tìm kiếm mới, bản cập nhật thư rác tháng 6 năm 2024. Bản cập nhật thư rác này có thể mất tới một tuần để hoàn thành.

Đây chỉ là một bản cập nhật spam thông thường và Google sẽ không nói gì thêm về bản cập nhật. Sau đó, Google đã nói rằng, đây không phải là một phần thuật toán của việc thực thi chính sách lạm dụng danh tiếng của trang web. Bản cập nhật này cũng không liên quan đến spam liên kết.

Google cập nhật thư rác

Google viết: “Hôm nay, chúng tôi đã phát hành bản cập nhật spam tháng 6 năm 2024. Và nó có thể mất tới 1 tuần để hoàn thành và chúng tôi sẽ đăng lên Trang tổng quan trạng thái tìm kiếm của Google khi quá trình triển khai được hoàn tất.”

Google đã nói trên LinkedIn rằng, “Đây là một bản cập nhật spam bình thường, không phải là một phần thuật toán của hành vi lạm dụng danh tiếng của trang Web. Chúng tôi sẽ thông báo khi điều đó xảy ra.”

Ngoài ra, bản cập nhật Spam mới này không liên quan đến liên kết, vì Google có các cập nhật spam liên kết riêng biệt và điều này sẽ được gắn nhãn chỉ là “cập nhật spam”. Google cũng đã xác nhận điều đó trên X.

Thông tin nhanh về cập nhật thư rác của Google vào tháng 6 năm 2024

Dưới đây là những điều quan trọng nhất về bản cập nhật thư rác tháng 6 của Google ở dạng ngắn gọn:

  • Tên: Cập nhật thư rác tháng 6 năm 2024 của Google.
  • Ra mắt: Ngày 20 tháng 6 năm 2024 vào khoảng 11:15 sáng theo giờ ET.
  • Triển khai: Sẽ mất khoảng một tuần để có thể triển khai đầy đủ.
  • Mục tiêu: Các trang web vi phạm một số chính sách về spam tìm kiếm của Google.
  • Không nhắm mục tiêu: Bản cập nhật này không nhắm mục tiêu tới liên kết spam, cũng không nhắm mục tiêu chính sách lạm dụng danh tiếng của trang web và một số chính sách khác.
  • Hình phạt: Nó phạt một số kỹ thuật spam vi phạm chính sách spam của Google.
  • Toàn cầu: Đây là bản cập nhật toàn cầu, nên gây ảnh hưởng đến tất cả các khu vực và ngôn ngữ.
  • Tác động: Google không cho biết rõ có bao nhiêu phần trăm truy vấn hoặc tìm kiếm bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật Spam này.
  • Khôi phục: Nếu bạn gặp phải vấn đề này, Google cho biết bạn nên xem lại các chính sách spam, để đảm bảo Website của bạn luôn tuân thủ những chính sách đó.
  • Làm mới: Google sẽ thực hiện làm mới định kỳ đối với bản cập nhật thư rác. Google cho biết có thể sẽ mất đến nhiều tháng để phục hồi.

Nội dung chi tiết của bản cập nhật thư rác tháng 6 của Google

Mặc dù, các hệ thống tự động phát hiện spam tìm kiếm của Google hoạt động liên tục, tuy nhiên đôi khi Google sẽ tiến hành thực hiện những cải tiến đáng chú ý về cách chúng hoạt động. Khi các cải tiến Spam được thực hiện, Google coi nó là bản cập nhật spam và chia sẻ khi chúng xuất hiện trong danh sách cập nhật xếp hạng trên Google Tìm kiếm.

Ví dụ: SpamBrain là hệ thống ngăn chặn thư rác dựa trên AI của chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi cải tiến hệ thống đó để phát hiện thư rác một cách tốt hơn và giúp đảm bảo hệ thống có thể phát hiện được các loại thư rác mới.

Các trang web nhận thấy sự thay đổi đáng kể sau bản cập nhật thư rác, thì nên xem lại một cách cẩn thận về chính sách thư rác của chúng tôi, để đảm bảo rằng trang Web của bạn đang tuân thủ những chính sách đó.

Các trang web vi phạm chính sách của Google có thể được xếp hạng thấp hơn ở trong kết quả hoặc không được xuất hiện trong kết quả. Việc thực hiện các thay đổi có thể giúp trang web của bạn được cải thiện, nếu trong vài tháng, hệ thống tự động của chúng tôi hiểu rằng trang web đó đã tuân thủ chính sách spam của Google.

Trong trường hợp có bản cập nhật spam liên kết (bản cập nhật đặc biệt dùng để xử lý spam liên kết), việc thực hiện các thay đổi có thể không tạo ra sự cải thiện. Bởi, khi hệ thống của chúng tôi loại bỏ các ảnh hưởng mà liên kết spam có thể gây ra, thì mọi lợi ích xếp hạng mà liên kết Spam có thể đã tạo trước đó cho trang web của bạn sẽ bị mất. Và bất kỳ lợi ích xếp hạng tiềm năng nào được tạo ra bởi các liên kết Spam đó đều không thể lấy lại được.

Công cụ theo dõi Cập nhật thư rác vào tháng 6 năm 2024

Các công cụ hầu như vẫn chưa có biến động, vì vậy có vẻ như chưa có những thay đổi lớn nào từ bản cập nhật này. Bởi đây là bản cập nhật spam chứ không phải bản cập nhật cốt lõi. Tuy nhiên, một số công cụ cũng có sự thay đổi đáng kể trong những ngày qua.

Semrush:

Google cập nhật thư rác

SimilarWeb:

Google cập nhật thư rác

Advanced Web Rankings:

Google cập nhật thư rác

Mozcast:

Google cập nhật thư rác

Accuranker:

Google cập nhật thư rác

Algoroo:

Google cập nhật thư rác

SERPmetrics:

Google cập nhật thư rác

Mangools:

Google cập nhật thư rác

Wincher:

Google cập nhật thư rác

SERPstat:

Google cập nhật thư rác

Cognitive SEO:

Google cập nhật thư rác

Nguồn: https://www.seroundtable.com/google-june-2024-spam-update-37601.html

HoangGH

Tác giả HoangGH