Thắt chặt công tác quản lý lễ hội đền Trần 2019

Lễ hội Đền Trần diễn ra từ ngày 15/2 – 20/2 (tức ngày 11 – 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Lễ hội năm 2019 có nhiều hoạt động đặc sắc như Lễ rước Kiệu Ngọc Lộ thực hiện tại chùa Phổ Minh (Chùa Tháp) từ 8 giờ sáng ngày 11 tháng Giêng ; Lễ rước nước, tế cá diễn ra từ 6 giờ sáng ngày 12 tháng Giêng. Đặc biệt, từ 22 giờ 15 phút đến 22 giờ 40 phút ngày 14 tháng Giêng , UBND TP Nam Định…

Read More