Xây dựng kế hoạch quản lý lễ hội chùa Hương 2019

UBND huyện Mỹ Đức vừa xây dựng xong Kế hoạch quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương 2019 với chủ đề “Lễ hội kỷ cương, Văn minh du lịch”. Theo dự thảo Kế hoạch, Ban tổ chức Lễ hội thành lập các Tiểu ban, trạm kiểm tra, tổ kiểm tra, gồm: Tiểu ban Văn hóa – Xã hội; Kinh tế – Tài chính; An ninh trật tự; Quản lý Di tích – Thắng cảnh và vệ sinh môi trường; Quản lý điều hành cổng trạm; Điều hành vận chuyển…

Read More