Chiêm bái vẻ đẹp sơn thủy trữ tình của danh thắng Tây Thiên

Vĩnh Phúc vốn được coi là một trong những trung tâm hội tụ và lan tỏa của tục thờ Mẫu, điển hình là thờ Quốc mẫu Tây Thiên xuất hiện từ thời Hùng Vương dựng nước. Trải qua bao biến thiên dâu bể, từ một địa danh bị lãng quên, Tây Thiên Vĩnh Phúc nay đã trở thành địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng. Thế giới vinh danh di sản ngàn đời Mới đó mà thoắt cái đã hơn một tháng, nhưng cán bộ Cục Di sản Văn…

Read More