Những truyền thuyết kỳ lạ về chùa Bà Đanh

Từ lâu, câu thành ngữ “vắng như chùa Bà Đanh” đã được người Việt Nam sử dụng để chỉ những nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Vậy nguồn gốc của câu thành ngữ này từ đâu? Chùa Bà Đanh Núi Ngọc là một danh thắng ở Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, từ xưa gắn liền với câu thành ngữ “vắng như chùa Bà Đanh”. Đã là một danh thắng, tại sao lại bị xem là vắng vẻ? Từ Hà Nội đi theo hướng quốc lộ 1A cũ, đến thành…

Read More