Thăm chùa Tam Thanh – Danh thắng nổi tiếng xứ Lạng

Chùa Tam Thanh Lạng Sơn nằm trong động Tam Thanh là di tích lịch sử văn hóa, danh thắng nổi tiếng của Lạng Sơn. Ca dao xưa đã có câu ca ngợi di tích này: Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh Ai lên xứ Lạng cùng anh, Bõ công bác mẹ sinh thành ra em… Trong cuốn Đại Nam Nhất Thống Chí của Quốc Sử quán triều Nguyễn có viết: “Chùa này nằm trong động núi đá thuộc địa phận xã Vĩnh…

Read More