Nét đơn sơ trầm mặc của lăng Mai Xuân Thưởng

Có một anh hùng hào kiệt văn võ song toàn đất Bình Định hiện nay vẫn được hậu thế tôn kính. Ông dấy binh khởi nghĩa chống Pháp, cùng nhân dân tham gia kháng chiến. Pháp dùng tiền của, lợi lộc, chức tước mua chuộc những ông vẫn không chịu. Người anh hùng ấy là Mai Xuân Thưởng. Và khi đi tour Quy Nhơn 4 ngày, bạn sẽ có dịp để tham quan lăng mộ cũng nhữ biết nhiều hơn về vị anh hùng này. Đến thăm Lăng Mai Xuân…

Read More