Top 10 xu hướng CNTT trong năm 2013

Trong năm 2013, dữ liệu lớn (big data) sẽ tiếp tục là mối quan tâm chính trong ngành CNTT. Chẳng hạn, khối lượng dữ liệu lên tới hàng exabytes sẽ được đề cập đến trong những cuộc thảo luận lập kế hoạch trong tương lai, và petabytes dữ liệu sẽ trở thành một thước đo mới cho những kho lưu trữ dữ liệu lớn. Sự tập trung cũng sẽ đổ dồn vào những dữ liệu thứ cấp được tạo ra nhằm phục vụ cho mục đích sao lưu và các…

Read More