5 câu nói bạn không bao giờ được hỏi chàng

Đối với đàn ông, có những “vùng cấm” mà tốt nhất là bạn đừng nên dây vào làm gì bởi vì bạn sẽ chỉ nhận lại ấm ức cho mình thôi. 1. Lương tháng của anh bao nhiêu? Tam su tham kin – Nếu hai người mới chỉ ở mức độ tìm hiểu nhau, tốt nhất đừng bao giờ hỏi đàn ông câu hỏi này. Đàn ông thực ra rất coi trọng chuyện tiền bạc, họ nghĩ rằng số tiền họ làm ra sẽ chứng tỏ cho địa vị của…

Read More