Tạo đột phá để phát triển du lịch Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc có hàng ngàn ngôi chùa, đền, đình, miếu… có giá trị lịch sử, kiến trúc, hội họa, tâm linh và tín ngưỡng. Đây là tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch tâm linh với nhiều sản phẩm đặc trưng. * Nhiều tiềm năng, thế mạnh Vĩnh Phúc có gần 500 di tích lịch sử và công trình văn hóa, trong đó có 67 di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Nhiều di tích lịch sử, văn hóa mang đậm giá trị tâm linh như: Danh…

Read More