Độc đáo thành cổ Cuzeo

Toạ lạc trong vùng Andes của người Peru, dưới triều đại của vua Inca ở xứ Pachacutec, Cuzeo được phát triển thành trung tâm quần thể kiến trúc thành thị, có chức năng chính và tôn giáo riêng biệt. Nó được bao quanh bởi những khu vực được phác hoạ rõ ràng với công trình về công nghiệp, nghệ thuật và nông nghiệp, khi những người Spaniard xâm chiếm nơi này vào thế kỷ 16, họ vẫn giữ cấu trúc của nó cùng lúc với việc xây dựng những ngôi…

Read More