Nét đặc trưng hấp dẫn của du lịch tâm linh Huế

Bên cạnh việc khai thác du lịch văn hóa di sản, ngành du lịch Thừa Thiên – Huế đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch tâm linh tạo nên nét đặc sắc riêng. Tỉnh Thừa Thiên – Huế có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tâm linh, danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Lâu nay, du lịch Thừa Thiên – Huế vẫn tập trung khai thác mảng văn hóa di sản. Gần đây, địa phương này đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh, du lịch…

Read More