Những tranh cãi xung quanh việc phát ấn đền Trần

Giáo sư Trần Lâm Biền ủng hộ đề xuất bỏ phát ấn đền Trần vì cho rằng việc này bị phóng đại về quy mô, ý nghĩa đến mức gây hệ lụy về tâm linh. Những năm gầy đây, cứ đến thời điểm sau Tết lại nổ ra tranh cãi xung quanh việc phát ấn đền Trần ở Nam Định. Sở dĩ có sự tranh cãi đó, theo các nhà nghiên cứu văn hóa, việc khai ấn đền Trần vốn chỉ là một truyền thống địa phương, nay đã bị…

Read More