Quảng Ninh chuẩn bị sẵn sàng cho Hội Xuân Yên Tử 2018

Tỉnh Quảng Ninh đang đẩy nhanh tiến độ công trình Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm để chào đón du khách du lịch Yên Tử trong và ngoài nước. Để chuẩn bị cho mùa du lịch lễ hội 2018 và chào đón Năm Du lịch quốc gia, tỉnh Quảng Ninh đang đẩy nhanh tiến độ công trình Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm để chào đón du khách trong và ngoài nước. Đây là một trong những quần thể văn hóa, tâm linh, lịch sử mang tính giáo dục cao,…

Read More