Không gian uy nghi tráng lệ của đền Công Đồng Bắc Lệ

Trong những điểm đi lễ ở Lạng Sơn thì Đền Công Đồng Bắc Lệ ở đâu ? Đền thuộc xã Tân Thành Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Vậy đền Công Đồng … Trong những điểm đi lễ ở Lạng Sơn thì Đền Công Đồng Bắc Lệ ở đâu ? Đền thuộc xã Tân Thành Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Vậy đền Công Đồng Bắc Lệ thờ ai và đi đền Bắc Lệ cầu gì ? Hãy cùng Đền Thánh Mẫu tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé….

Read More