Siết chặt công tác an ninh của lễ khai ấn đền Trần

Ở lễ khai ấn đền Trần 2017, do BTC đã siết chặt công tác an ninh và hạn chế bày lộc ở các ban thờ nên tình trạng tranh cướp lộc đã được khắc phục. Tuy nhiên, đám đông đã “bủa vây” ban thờ nơi đặt bảo kiếm khiến cho lực lượng an ninh đã làm việc rất vất vả. Dòng người nô nức du lịch Yên Tử Cửa Ông Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội đền Trần 2017 nhằm hạn chế sự cố và…

Read More