Phở sắn – Món ngon đậm chất xứ Quảng

Phở sắn Quế Sơn là món ngon độc đáo và rất Quảng. Rất Quảng, vì đó là “hợp phần” của ăn no và ăn ngon. Của béo, bùi, cay, nhẫn. Là dễ dàng thay đổi một vài thành phần nguyên liệu để phù hợp với điều kiện sẵn có hoặc khẩu vị của người ăn. Rất Quảng vì ngon lưỡi, ngon mũi, ngon tai, lại ngon con mắt… Quế Sơn là miền đất trung du, trừ những dải đồng bằng hẹp phù sa sông Thu Bồn, phần lớn diện tích…

Read More