Đặc sắc lễ hội nghinh ông Cần Giờ

GSV Travel  chia sẻ tới du khách thông tin lễ hội nginh ông ở Cần Giờ. Thời gian: Từ 15 đến 17 tháng 8 âm lịch. Địa điểm: Xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng suy tôn: Cá Ông. Đặc điểm: Lễ cúng cá Ông của ngư dân miền ven biển. Có lễ rước và lễ tế truyền thống. Xem thêm: Du lich Cua Lo Lễ hội nghinh “Ông”, hay là lễ cúng cá “Ông” (cá voi) gắn liền với phong hờ cá ông ở…

Read More