Nét đặc sắc trong lễ tế đàn Xã Tắc

Đàn Xã Tắc được xây dựng từ cuối mùa xuân năm 1806, nơi đây diễn ra lễ hội truyền thống vô cùng độc đáo mang tên lễ tế Xã Tắc ở Huế. Thời gian: diễn ra vào tháng 2 âm lịch hàng năm. Địa điểm: Đàn Xã Tắc Đàn Xã Tắc ở Huế được xây dựng và cuối mùa xuân năm 1806, sau khi vua Gia Long quy hoạch lại toàn bộ Kinh thành trên đất của 8 làng ở bờ bắc sông Hương. Đàn nằm ở phía Tây Hoàng…

Read More