Khám phá tấm bia đá cổ nhất Đà Nẵng

Trong khuôn viên chùa An Long – cạnh bên Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm – có một tấm bia đá mang ý nghĩa như là một chứng cứ quan trọng đối với lịch sử Đà Nẵng, từng được giới sử học quan tâm nghiên cứu. Đó là bia chùa Long Thủ. Đây là một trong những các bia đá cổ nhất còn lại ở Đà Nẵng hiện nay. Người được coi là tiếp cận đầu tiên bia Long Thủ là một học giả người Pháp Henri Cosserat. Trong…

Read More