Nét đặc sắc của cụm di tích đình làng An Hải

Là một làng quê đến nay còn lưu giữ được rất nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Việt xưa, làng An Hải (xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn) được người Việt khai phá định cư từ đầu thế kỷ XVII và đã có đến hơn 400 năm truyền thống xây dựng và gìn giữ. Xem thêm: Du lịch Cát Bà Hải Phòng Người Sa Huỳnh xưa đã sinh sống tại Suối Chình, làng An Hải, bằng chứng là các nhà khoa học đã tìm được nhiều mảnh…

Read More