Hồ Vệ Vừng – Điểm du lịch hấp dẫn của xứ Nghệ

Nằm ở phía Tây huyện Yên Thành, với diện tích trên 720 ha có trữ lượng gần 20 triệu mét khối nước, thuộc vùng đất các xã Đồng Thành, Kim Thành, Quang Thành, hồ Vệ Vừng là một công trình thuỷ lợi nổi tiếng của huyện Yên Thành và chỉ đứng sau hồ Kẻ Gỗ của tỉnh Hà Tĩnh. Không chỉ có giá trị về tưới tiêu cho hàng ngàn ha lúa nước và hoa màu cứu sinh cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, hồ Vệ Vừng…

Read More