Thung Nội Lấm – Điểm mới của khu du lịch Bái Đính Tràng An

Từ bến đò Tràng An hiện nay, đi thuyền khoảng 15 phút qua hang Lấm là có thể vào đến thung Nội Lấm. Với diện tích gần 90 nghìn m2, chiều Đông – Tây, Nam – Bắc (từ 250 m đến 300 m), từ thung Nội Lấm qua hai quèn phía Tây có thể sang thung Mây. Đây là tuyến du lịch mới đang được du khách du lịch Bái Đính Tràng An, các nhà khoa học quan tâm – nhất là từ khi Viện khảo cổ học Việt Nam…

Read More