Giới tính 

Đòn trả thù thâm độc của gã chồng ngoại tình

Cô đâu ngờ được, lúc ấy trong lòng Nghĩa đang ngùn ngụt lửa hận và quyết tâm trả thù cô bằng được vì cô dám phanh phui tội ngoại tình của anh ta. Thoa nghi ngờ chồng ngoại tình, nhưng cô chẳng có chứng cứ xác thực. Bắt được mấy tin nhắn tình cảm, à ơi trong máy Nghĩa – chồng cô, thì anh ta chối bay chối biến, rằng anh em bạn bè trêu chọc nhau thôi chứ có gì đâu. Thấy Thoa không tin, Nghĩa còn nổi khùng…

Read More